thiet ke web

Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9586199
Khách trực tuyến : 1139
Thành viên trực tuyến : 0
 
Qui chế quản trị Vinatex
Thời gian: 10/07/2018 - 16:37
Qui chế quản trị Vinatex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2018.
Điều lệ tổ chức và hoạt động tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 29/06/2018 - 17:35
Điều lệ tổ chức và hoạt động tập đoàn Dệt May Việt Nam
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thời gian: 29/06/2018 - 14:16
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thời gian: 29/06/2018 - 14:07
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Đại hội cổ đông Vinatex 2018
Thời gian: 28/06/2018 - 15:00
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội ngày 28/6/2018, tổng kết hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch năm 2018.
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thời gian: 16/06/2018 - 14:01
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem chi tiết tại các link dưới đây.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 17/05/2018 - 10:02
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
CBTT: về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thời gian: 07/05/2018 - 11:06
Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Quý 1/2018 so với Quý 1/2017
Thời gian: 04/05/2018 - 16:31
Tập đoàn Dệt May Việt Nam xin đăng tải Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Quý 1/2018 so với Quý 1/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018
Thời gian: 02/05/2018 - 18:38
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018.
12
Vinatex: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

PhotoAlbum 
Liên kết website
   

THĂM DÒ Ý KIẾN