thiet ke web

Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 8398447
Khách trực tuyến : 194
Thành viên trực tuyến : 0
 
Vinatex giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo soán xét BCTC hợp nhất giữa niên độ
Thời gian: 12/09/2017 - 11:24
Vinatex giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo soán xét BCTC hợp nhất giữa niên độ 30/6/2017
Báo cáo tình hình quản trị Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2017
Thời gian: 08/09/2017 - 14:50
Báo cáo tình hình quản trị Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017
Thời gian: 29/08/2017 - 16:45
Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017
Thời gian: 29/08/2017 - 16:40
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017
Vinatex nằm trong danh mục các doanh nghiệp có vốn nhà nước sẽ thoái vốn đến năm 2020
Thời gian: 23/08/2017 - 17:12
Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục doanh nghiệp cóvốn nhà nướcthực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, trong đó có Tập đoàn Dệt May Việt Nam(Vinatex).
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016
Thời gian: 08/08/2017 - 08:58
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2017 tăng so với quý 2.2016
Thời gian: 03/08/2017 - 10:01
Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2017 tăng so với quý 2.2016
Báo cáo tài chính công mẹ quý 2 năm 2017
Thời gian: 31/07/2017 - 17:05
Báo cáo tài chính công mẹ quý 2 năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017
Thời gian: 31/07/2017 - 16:48
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017
Thời gian: 25/07/2017 - 14:38
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017.
12
Đại hội đồng cổ đông Vinatex năm 2017

PhotoAlbum 
Liên kết website
   THĂM DÒ Ý KIẾN