thiet ke web

Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 7389096
Khách trực tuyến : 1270
Thành viên trực tuyến : 0
 
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 15/06/2016 - 14:23
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt nam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt nam.
Mẫu phiếu đăng ký dự họp và mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thời gian: 01/06/2016 - 15:40
Mẫu phiếu đăng ký dự họp và mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt nam. Quý cổ đông có thể tải mẫu tại link dưới đây:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 30/05/2016 - 17:09
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các tài liệu kèm theo.
Nghi quyết Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thời gian: 30/05/2016 - 13:42
Nghị quyết số 11/NQ-TĐDMVN, ngày 30/05/2016 Về việc đại hội cổ đông thường niên 2015
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 24/08/2015 - 14:03
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Biên bản đại hội đồng cổ đông lần đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 24/08/2015 - 14:02
Biên bản đại hội đồng cổ đông lần đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Vinatex - 20 năm một chặng đường

PhotoAlbum 
Liên kết website
   

THĂM DÒ Ý KIẾN