thiet ke web

Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 7521602
Khách trực tuyến : 328
Thành viên trực tuyến : 0
 
Công văn số 52/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 03/04/2017 - 09:40
Công văn số 52/CV-ĐKKD ngày 24/03/2017 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 15/06/2016 - 14:23
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt nam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt nam.
Mẫu phiếu đăng ký dự họp và mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thời gian: 01/06/2016 - 15:40
Mẫu phiếu đăng ký dự họp và mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt nam. Quý cổ đông có thể tải mẫu tại link dưới đây:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 30/05/2016 - 17:09
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các tài liệu kèm theo.
Nghi quyết Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thời gian: 30/05/2016 - 13:42
Nghị quyết số 11/NQ-TĐDMVN, ngày 30/05/2016 Về việc đại hội cổ đông thường niên 2015
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 24/08/2015 - 14:03
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Biên bản đại hội đồng cổ đông lần đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 24/08/2015 - 14:02
Biên bản đại hội đồng cổ đông lần đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Vinatex - 20 năm một chặng đường

PhotoAlbum 
Liên kết website
   

THĂM DÒ Ý KIẾN