thiet ke web

Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9893745
Khách trực tuyến : 861
Thành viên trực tuyến : 1
 
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thời gian: 29/06/2018 - 14:16
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thời gian: 29/06/2018 - 14:07
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Đại hội cổ đông Vinatex 2018
Thời gian: 28/06/2018 - 15:00
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội ngày 28/6/2018, tổng kết hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch năm 2018.
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thời gian: 16/06/2018 - 14:01
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem chi tiết tại các link dưới đây.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 17/05/2018 - 10:02
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
CBTT: về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thời gian: 07/05/2018 - 11:06
Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
May Đáp Cầu - đầu tư chiều sâu cho năng suất, chất lượng
Thời gian: 07/04/2018 - 10:14
Ngày 06/04/2018, Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu (May Đáp Cầu) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự đại hội có ông Lương Văn Thư, Chủ tịch HĐQT ...
Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 30/06/2017 - 14:11
Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 30/06/2017 - 10:56
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinatex năm 2017
Thời gian: 19/06/2017 - 11:56
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinatex năm 2017
12

Vinatex: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

PhotoAlbum 
Liên kết website
   


THĂM DÒ Ý KIẾN