thiet ke web

Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9047673
Khách trực tuyến : 775
Thành viên trực tuyến : 0
 
Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 30/06/2017 - 14:11
Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 30/06/2017 - 10:56
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinatex năm 2017
Thời gian: 19/06/2017 - 11:56
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinatex năm 2017
Thông báo “thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017”
Thời gian: 29/05/2017 - 09:38
Thông báo “thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017”.
Công văn số 52/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 03/04/2017 - 09:40
Công văn số 52/CV-ĐKKD ngày 24/03/2017 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 15/06/2016 - 14:23
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt nam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt nam.
Mẫu phiếu đăng ký dự họp và mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thời gian: 01/06/2016 - 15:40
Mẫu phiếu đăng ký dự họp và mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt nam. Quý cổ đông có thể tải mẫu tại link dưới đây:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 30/05/2016 - 17:09
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các tài liệu kèm theo.
Nghi quyết Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thời gian: 30/05/2016 - 13:42
Nghị quyết số 11/NQ-TĐDMVN, ngày 30/05/2016 Về việc đại hội cổ đông thường niên 2015
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thời gian: 24/08/2015 - 14:03
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam
12
Vinatex tổng kết năm 2017

PhotoAlbum 
Liên kết website
   THĂM DÒ Ý KIẾN