thiet ke webNguyên liệu NK để gia công được giảm thuế nếu bị thiệt hại do thiên tai

Nguyên liệu, máy móc NK theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu là các đối tượng đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành nếu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn thì thuộc đối tượng giảm thuế.

Đại hội đồng cổ đông Vinatex năm 2017
Liên kết website
   
THĂM DÒ Ý KIẾN