thiet ke web

Thời gian: 08/02/2017 - 17:08
Vinatex thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông
(Lượt xem:988)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Mã chứng khoán: VGT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                    

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                            

Sàn giao dịch: UpCoM

Ngày đăng ký cuối cùng:  21/02/2017

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 22/02/2017 đến ngày 31/03/2017

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến: thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn của cổ đông chiến lược.

Trân trọng thông báo!

Tiếng nói của CĐCS trước thềm Đại hội Công đoàn Dệt May VN lần thứ V
Liên kết website
   


THĂM DÒ Ý KIẾN