thiet ke web

Thời gian: 08/02/2017 - 17:08
Vinatex thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông
(Lượt xem:924)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Mã chứng khoán: VGT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                    

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                            

Sàn giao dịch: UpCoM

Ngày đăng ký cuối cùng:  21/02/2017

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 22/02/2017 đến ngày 31/03/2017

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến: thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn của cổ đông chiến lược.

Trân trọng thông báo!

Vinatex tổng kết năm 2017
Liên kết website
   
THĂM DÒ Ý KIẾN