thiet ke web

Thời gian: 25/02/2017 - 10:37
Thông báo về việc cổ đông chiến lược thoái vốn
(Lượt xem:1178)

Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhận được Công văn số 20/CV ngày 16/08/2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID) về việc chuyển nhượng cổ phần, VID là cổ đông chiến lược của Vinatex đang sở hữu 70.000.000 (Bảy mươi triệu) cổ phần.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho cổ đông chiến lược Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID) chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn.  

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Tập đoàn Dệt May Việt Nam trước 12h00 ngày 10 tháng 3 năm 2017.

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản có thể tải tại đây: Phieulayykien

Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông: DuthaoNghiquyet

Tiếng nói của CĐCS trước thềm Đại hội Công đoàn Dệt May VN lần thứ V
Liên kết website
   


THĂM DÒ Ý KIẾN