thiet ke web

Thời gian: 11/03/2017 - 09:47
Kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc cổ đông chiến lược thoái vốn
(Lượt xem:999)

Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  thông qua việc cổ đông chiến lược Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam được chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu trước thời hạn.

Thông tin chi tiết xem các nôi dung đính kèm sau:

-       Biênbản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

-       Nghịquyết Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua việc cổ đông chiến lược Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam được chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu trước thời hạn.

Tiếng nói của CĐCS trước thềm Đại hội Công đoàn Dệt May VN lần thứ V
Liên kết website
   


THĂM DÒ Ý KIẾN