thiet ke web

Thời gian: 01/11/2017 - 14:54
Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
(Lượt xem:748)
Tập đoàn Dệt May Việt Nam xin thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán số 17-02-143 với Công ty TNHH KPMG vào ngày 01/11/2017 để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các công ty con và công ty liên kết được lựa chọn.

Chi tiết Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 xem tại đây.


Vinatex: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Liên kết website
   


THĂM DÒ Ý KIẾN