thiet ke web

Thời gian: 07/02/2017 - 16:54
Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
(Lượt xem:2923)

Ngày 20/10/2016, Vụ KHCN-BCT đã soạn thảo Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

- Công văn số 79/TDDMVN-KTCN của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Xem chi tiết tại đây.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Xem chi tiết tại đây.

- Danh mục sản phẩm dệt may phải kiểm tra hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo. Xem chi tiết tạiđây.

Vinatex: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Liên kết website
   



THĂM DÒ Ý KIẾN