thiet ke web

Thời gian: 21/12/2017 - 08:49
Hội thảo Đánh giá rủi ro tại Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
(Lượt xem:679)
Ngày 15&16/12/2017, tại Thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ tổ chức Hội thảo đánh giá công tác quản trị rủi ro cho các cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty. Tham gia Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EYVN).

Nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp” của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, chuyên đề Quản trị rủi ro đã và đang được triển khai tại Công ty mẹ và 3 Công ty con là Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, Công ty CP Sợi Phú Bài và Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân.

Quản trị rủi ro là một trong những công cụ quản trị rất cần thiết trong đều hành doanh nghiệp. Qua các bước triển khai thu thập làm rõ các rủi ro trọng yếu tại 3 công ty con, Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ là đơn vị được tổ chức thí điểm đầu tiên Hội thảo về quản trị rủi ro nhằm nhận diện các danh mục rủi ro, xác định hậu quả của các rủi ro nếu xẩy ra, kiểm tra lại các biện pháp kiểm soát hiện hành và có kế hoạch hành động nhằm quản trị rủi ro, từ đó hình thành ý thức quản trị rủi ro đối với từng vị trí làm việc, từng bộ phận tác nghiệp đến các vị trí lãnh đạo của Công ty. Vì vậy, việc tổ chức hội thảo tại Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ để tiếp cận với các kiến thức về quản trị rủi ro theo chuẩn Quốc tế là bước đi đầu tiên để Tập đoàn triển khai công tác QTRR tại Công ty Mẹ Tập đoàn và các đơn vị có sức lan tỏa đến doanh nghiệp khác trong Tập đoàn là hết sức cần thiết.

Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn đã nêu ra ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro. Đây là công việc của tất cả mọi người trong Tổng Công ty. Chúng ta xác định rủi ro để quản lý, đương đầu giải quyết và chấp nhận rủi ro có cân nhắc. Áp dụng Quản trị rủi ro để gia tăng chất lượng quản lý theo nguyên tắc không làm gia tăng bộ máy quản lý và chậm tiến độ giải quyết công việc. Khả năng xảy ra rủi ro và cấp độ ảnh hưởng của rủi ro phụ thuộc vào các yếu tố môi trường kinh doanh, công nghệ và con người. Vì vậy, quản trị rủi ro cần phải làm một cách biện chứng, không áp dụng máy móc để đạt được kết quả tốt nhất trong quản trị doanh nghiệp.

Với sự tham gia nghiêm túc và nhiệt tình của tất cả cán bộ quản lý, cơ quan điều hành của Tổng công ty, những rủi ro được nhận diện trong mọi hoạt động từ chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, hoạt động sản xuất, hoạt động đầu tư và đặc biệt là nhân sự và lao động … đã được thảo luận, liên kết, tổng hợp đưa ra giải pháp và kế hoạch hành động cụ thể.

Ông Nguyễn Đức Trị - Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ phát biểu tại Hội thảo

Tổng kết hội thảo Ông Nguyễn Đức Trị - Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ phát biểu tổng kết Hội thảo: Qua một tháng triển khai công tác QTRR một cách bài bản tại Tổng Công ty có sự tham gia chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn và tư vấn EYVN, chúng ta thấy được bức tranh về QTRR của Tổng Công ty để có kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu rủi ro xẩy ra, giảm thiểu hậu quả để lại. Đây không chỉ là nhiệm vụ được Tập đoàn giao cho Tổng Công ty mà thực sự còn là một tài sản vô hình giúp Tổng Công ty có cơ sở triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty phát triển bền vững hơn. Qua hội thảo, chúng ta có những bài học kinh nghiêm rút ra từ kiến thức quản trị kinh doanh đến thực tiễn hoạt động cần sự liên kết tương tác trong các bộ phận chức năng điều hành sản xuất kinh doanh. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn và ý kiến nhận xét của Tư vấn EYVN, Tổng công ty sẽ quyết tâm thực hiện công tác QTRR là một hoạt động thường nhật và sẽ thực hiện ngay các kế hoạch hành động để giảm thiểu rủi ro nhằm đạt hiệu quả tốt hơn.Ảnh chụp các các cán bộ tham dự Hội thảo

Nhóm QTRR Tập đoàn

Vinatex: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Liên kết website
   


THĂM DÒ Ý KIẾN