thiet ke web

Thời gian: 20/03/2017 - 09:38
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội - Sự phát triển vững mạnh của mô hình tự chủ theo hướng ứng dụng
(Lượt xem:651)

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được thành lập năm 1967 với chức năng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt May Việt Nam. Trải qua 50 năm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt May Việt Nam, quy mô đào tạo của Trường hiện nay dao động từ 6.000-8.000 học sinh, sinh viên chính quy, bên cạnh đó, hằng năm Trường còn đào tạo 2000 học viên theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp dệt may. Hiện nay, Trường có 330 cán bộ công nhân viên khối sự nghiệp và một nhà máy sản xuất tương đương với một doanh nghiệp loại vừa gồm 600 lao động. Tổng số giảng viên là 276 trong đó 51% có trình độ sau đại học; 40% giảng viên vừa có trình độ sau đại học, vừa có kinh nghiệm sản xuất từ 2-5 năm. Ngoài ra, trường còn có hệ thống 200 phòng học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm với tổng số hơn 3000 thiết bị hiện đại phục vụ cho đào tạo khối ngành dệt may, thời trang, cơ khí, điện, kinh tế, ngoại ngữ, tin học…

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được nâng cấp thành trường đại học và hoạt động theo mô hình trường đại học công lập tự chủ từ tháng 6/2015. Mô hình trường đại học tự chủ theo định hướng ứng dụng là một mô hình mới tại Việt Nam và tính đến tháng 11/2016, Chính phủ mới cho phép thực hiện thí điểm tại 15 trường đại học. Trải qua gần hai năm hoạt động theo mô hình mới này, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã đạt được những thành tựu đáng kể như sau:

Các hoạt động tự chủ về học thuật

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hoạt động theo định hướng ứng dụng và gắn chặt với môi trường doanh nghiệp, vì vậy các thế mạnh của mô hình doanh nghiệp trong trường đã được khai thác triệt để để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Hiện nay, trường đang tự chủ trong quản lý và phát triển 39 chương trình đào chính quy và 44 chương trình đào tạo bồi dưỡng nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may bao gồm các vị trí giám đốc, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý chất lượng, Merchandiser, tổ trưởng, chuyền trưởng sản xuất... Năm 2016, Trường đã tuyển sinh và đào tạo 500 sinh viên đại học chính quy các ngành công nghệ May, công nghệ Sợi, Dệt, quản lý công nghiệp; ngoài ra Trường còn đào tạo 5.200 sinh viên cao đẳng chính quy và 2000 học viên ngắn hạn theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

- Các chương trình đào tạo chính quy và bồi dưỡng cán bộ cho doanh nghiệp nêu trên đều được thiết kế, phát triển và tổ chức thực hiện theo hướng ứng dụng, gắn chặt với doanh nghiệp theo 4 phương pháp chủ yếu sau:

+ Mời các chuyên gia, cựu sinh viên thành đạt tại doanh nghiệp tham gia thiết kế chương trình đào tạo, giáo trình và học liệu; tham gia nói chuyện chuyên đề về thực tiễn công việc phù hợp với chương trình đào tạo; tham gia các hội đồng đánh giá học viên tốt nghiệp, đặc biệt là các khóa bồi dưỡng theo chuyên đề.

+ Nội dung chương trình được thiết kế theo hướng nhấn mạnh vào thực hành kỹ năng tư duy tổng hợp giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất kinh doanh và kỹ năng thao tác kỹ thuật. Thời lượng thực hành trong chương trình đào tạo chiếm từ 50% - 70% tùy từng trình độ đào tạo và ngành đào tạo.

+ Đội ngũ giảng viên của Trường vừa có trình độ sau đại học, vừa có kinh nghiệm công tác tại doanh nghiệp từ 2-5 năm.

+ Sinh viên được tiếp cận với môi trường doanh nghiệp và được tham gia vào sản xuất sản phẩm theo thị trường từ năm thứ hai, được bố trí phòng tự học thực hành ngoài giờ lên lớp.

+ Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp hướng mạnh vào nghiên cứu ứng dụng, một số nghiên cứu cụ thể như sau:

- Nghiên cứu tư vấn triển khai sản xuất tinh gọn LEAN cho các doanh nghiệp dệt may. Kết quả nghiên cứu đã giúp Trường xây dựng được quy trình triển khai sản xuất tại nhà máy may với cam kết năng suất tăng ít nhất 20% so với trước khi triển khai.

- Nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo đặc thù như: giám đốc nhà máy dệt may, Merchandiser chuyên ngành dệt may, cán bộ thiết kế và vận hành hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp dệt may, thiết kế thời trang công nghiệp…

- Nghiên cứu triển khai mô hình doanh nghiệp thuộc trường: kết quả là trường đã có một trung tâm sản xuất dịch vụ với 600 lao động, chuyên sản xuất hàng xuất khẩu và thiết kế để bán nội địa;

- Nghiên cứu chuyển giao nhân lực trọn gói cho một nhà máy dệt may từ vị trí giám đốc đến các vị trí trực tiếp sản xuất.
Các hoạt động tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự

Từ năm 2015 trở lại đây, khác với nhiều trường đại học khác, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội do Trường tự chủ xây dựng và quyết định ban hành, vì vậy vấn đề tổ chức, nhân sự của Trường đều do Nhà trường tự quyết định trên cơ sở hiệu quả hoạt động. Cụ thể như sau:

- Với đặc thù là Trường tự chủ nên vấn đề tổ chức, nhân sự được thực hiện tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thực sự có tính hiệu quả cao; tiêu chí được đề cao nhất khi thiết kế bộ máy tổ chức là tính hiệu quả, năng động trong giải quyết các vấn đề thực tiễn của Trường, các yếu tố khác rất ít ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, nhân sự của Trường. Việc điều chỉnh bộ máy căn cứ vào các tiêu chí chủ yếu sau:

+ Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học hằng năm đối với giảng viên và tất cả các đơn vị chức năng khác trong trường

+ Kết quả thực hiện kế hoạch năm học

- Tự chủ trong đào tạo, bồi dưỡng giảng viên: ngoài việc cử giảng viên đi đào tạo ở trình độ sau đại học, mỗi năm, trường cử 10% giảng viên đi thực tế tại doanh nghiệp với thời gian từ 6 tháng đến 1 năm ở dạng hưởng lương tại doanh nghiệp.Các giảng viên vừa có trình độ chuyên môn sau đại học, vừa có kinh nghiệm trong sản xuất chính là nhân tố quan trọng nhất gắn chất lượng đào tạo của Trường với thực tế sản xuất tại doanh nghiệp.
Các hoạt động tự chủ về tài chính

Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ yêu cầu các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính theo lộ trình sau:

- Đến năm 2016: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp (chưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định); đến năm 2018: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định); đến năm 2020: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

Căn cứ vào lộ trình trên, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức thực hiện các bước đi để tiến tới tự chủ thực sự về tài chính bằng những giải pháp sau:

Về vật tư cho thực hành, thực tập: Đây là yếu tố có tác động rất lớn đến chi phí đào tạo cũng như chất lượng đào tạo vì vậy bài toán đặt ra là phải tìm đủ vật tư cho sinh viên thực hành nhưng không được để tác động quá lớn đến chi phí đào tạo. Giải pháp mà Trường đã sử dụng là nhận sản phẩm từ thị trường hoặc tự thiết kế sản phẩm hoặc lấy sản phẩm từ nhà máy của trường vào cho sinh viên học tập phù hợp với chương trình đào tạo. Giải pháp này giúp giải quyết 3 vấn đề:

+ Sinh viên được thực hành bằng sản phẩm nhận từ thị trường, sai hỏng đều phải bồi thường, vì vậy ý thức và tác phong công nghiệp cũng như kỹ năng, kỹ xảo của sinh viên được hình thành nhanh chóng và bền vững ngay từ trong quá trình đào tạo.

+ Nhà trường không phải chi phí cho việc mua vật tư để sinh viên thực hành, giảm gánh nặng về học phí cho sinh viên, mức độ tự chủ về tài chính của Trường được nâng cao mà không làm tăng giá thành đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của Trường.

+ Sinh viên được trả lương theo số sản phẩm thực hành, thực tập. Trong giai đoạn thực tập, thu nhập của sinh viên thường đạt khoảng 1 - 3 triệu đồng/sinh viên/tháng, giúp sinh viên phần nào trang trải chi phí học tập, hình thành ý thức yêu lao động trong sinh viên.

Về mức thu học phí chính quy: Trường chỉ thu với mức bằng 50% đến 60% mức quy định trong Nghị định 86/2015/NĐ-CP đối với các Trường tự chủ theo từng giai đoạn nên khả năng thu hút sinh viên khá tốt và phù hợp với điều kiện thực tế của Trường là 90% sinh viên xuất thân từ vùng nông thôn, miền núi do chiến lược phát triển ngành dệt may là chuyển về vùng nông thôn và miền núi.

- Về mức thu học phí đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại doanh nghiệp: Học phí được thu trên cơ sở lấy thu bù chi có tính cả khấu hao tài sản cố định. Mức học phí dao động trong khoảng từ 2,2 triệu/tháng đến 6 triệu/tháng tùy từng khóa học và địa điểm đào tạo.

- Về chi phí chuyển giao công nghệ: mức thu tương đương khoảng 70% mức tăng doanh thu do tăng năng suất lao động sau chuyển giao công nghệ trong vòng 3 tháng.

- Nguồn thu từ kết quả sản xuất kinh doanh của trung tâm sản xuất dịch vụ với 600 lao động: Doanh thu khoảng 60 - 65 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 4 - 5 tỷ đồng/năm và khấu hao khoảng 4 tỷ đồng/năm.

- Tổng ngân sách hoạt động một năm của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội khoảng 110 - 120 tỷ đồng. Nếu chỉ tính các nguồn thu đóng góp vào năng lực tự chủ tài chính cho công tác đào tạo của Trường thì tỷ lệ cơ cấu các nguồn thu như sau:

+ Đào tạo theo đơn đặt hàng ngắn hạn của doanh nghiệp: 10% - 15%

+ Chuyển giao công nghệ: 5% - 7%

+ Sản xuất: 20% - 25% (bao gồm cả khấu hao)

+ Học phí chính quy: 60 - 80%

Trải qua hai năm hoạt động theo mô hình trường đại học tự chủ theo định hướng ứng dụng, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã phát huy tốt thế mạnh của mình trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may gắn với thực tế sản xuất tại doanh nghiệp. Trường là đơn vị tiên phong trong nhiều lĩnh vực như đào tạo kỹ sư Sợi, Dệt, Nhuộm, May và cử nhân Thiết kế thời trang theo định hướng ứng dụng cho ngành dệt may và Tập đoàn Dệt May Việt Nam; tiên phong trong lĩnh vực đào tạo các nguồn nhân lực cao cấp cho ngành dệt may mà chưa có cơ sở đào tạo nào tại Việt Nam thực hiện như: Đào tạo giám đốc nhà máy dệt may, merchandiser cho ngành dệt may… Kết quả đào tạo của Trường một mặt đã góp phần đáng kể giúp các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chuyển từ chiến lược sản xuất theo phương thức CMT, OEM sang các phương thức sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn như ODM, OBM; một mặt khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn của Trường khi hoạt động theo mô hình đại học tự chủ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay.

Minh Đức

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tiếng nói của CĐCS trước thềm Đại hội Công đoàn Dệt May VN lần thứ V
Liên kết website
   


THĂM DÒ Ý KIẾN