thiet ke web

Thời gian: 05/10/2017 - 10:46
Dự trữ bông bên ngoài Trung Quốc tăng trong vụ 2017-2018
(Lượt xem:225)

Dự đoán sản lượng bông thế giới tăng 10% trong vụ 2017-2018 đạt 25,4 triệu tấn. Kết quả là dự trữ bông cuối vụ của thế giới có thể tăng vừa phải và đạt 18,7 triệu tấn. Trong khi dự trữ cuối vụ ở Trung Quốc dự đoán giảm 1,7 triệu tấn thì dự trữ bên ngoài Trung Quốc được dự đoán tăng 1,85 triệu tấn.

Trong báo cáo mới nhất Ủy ban Tư vấn bông Quốc tế (ICAC) giải thích rằng “giá bông cao hơn trong vụ 2016-2017 và tỷ giá bông tốt hơn các cây trồng khác trong năm 2017 dẫn đến việc tăng diện tích trồng bông thêm gần 3 triệu hecta nữa, lên tới 32 triệu hecta”.

Trong vụ bông 2017-2018 thì tăng sản lượng lớn nhất 23% lên tới 4,6 triệu thấn được dự báo ở Mỹ.  Các nước trồng bông lớn khác cũng được dự đoán tăng sản lượng trong vụ 2017-2018 gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Brazil, các nước châu Phi nói tiếng Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiêu thụ bông trong nhà máy toàn cầu được dự đoán tăng ở tốc độ tăng trưởng được cải thiện là 2,7% trong vụ 2017-2018, đạt 25,2 triệu tấn. So với tiêu thụ bông trong nhà máy trong vụ 2016-2017 thì tăng 1,6%. Tiêu thụ trong nhà máy ở Trung Quốc được dự đoán tăng 1,5% lên 8,1 triệu tấn. Tiêu thụ bông trong nhà máy cũng được dự đoán tăng vừa phải ở Ấn Độ, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Băng La Đét, Việt Nam và Brazil.

Trong vụ 2017-2018, dự đoán mậu dịch bông thế giới ổn định ở mức 8 triệu tấn và Mỹ vẫn là nước xuất khẩu lớn nhất chiếm 40% hay là 3,1 triệu tấn giao dịch bông trên toàn thế giới. Băng La Đét sẽ là nước nhập khẩu lớn nhất trong vụ 2017-2018 chiếm 18% hay là 1,4 triệu tấn trong lượng nhập khẩu của thế giới

Hoàng My Lan: Theo http://www.fibre2fashion.com

 

Vinatex: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Liên kết website
   


THĂM DÒ Ý KIẾN