thiet ke web

Thời gian: 14/09/2018 - 08:43
Xuất khẩu dệt của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 8%
(Lượt xem:63)

Tổng xuất khẩu hàng dệt và nguyên liệu ban đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 8% lên 5,3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm thị trường xuất khẩu hàng dệt quan trọng nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ là Itali. Xuất khẩu tới Itali đã tăng 5,8% lên 474 triệu USD.

Đức là thị trường lớn thứ hai. Xuất khẩu hàng dệt và nguyên liệu ban đầu tới Đức là 440 triệu USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ của năm trước.

Thị trường xuất khẩu lớn thứ ba là Bungari. Xuất khẩu tới Bungari giảm 13,7% xuống còn 286 triệu USD, ghi nhận sụt giảm lớn nhất trong nửa đầu năm nay.

Sản phẩm được xuất khẩu nhiều nhất trong nửa đầu năm 2018 là vải dệt thoi. Trong giai đoạn này, xuất khẩu vải dệt thoi tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 1,3 tỷ USD. Sản phẩm xuất khẩu lớn thứ hai là sợi, tạo nên 18,1% tổng xuất khẩu hàng dệt của Thổ Nhĩ Kỳ. Xuất khẩu sợi đạt giá trị 961 triệu USD trong nửa năm đầu 2018. Nhóm sản phẩm xuất khẩu quan trọng thứ ba là vải dệt kim. Xuất khẩu vải dệt kim đã tăng 2,3% lên 801 triệu USD.

Nhóm sản phẩm xuất khẩu lớn thứ tư là xơ. Xuất khẩu xơ đã tăng 16,9% lên 337 triệu USD.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiếp tục tăng trưởng trong vật liệu dệt kỹ thuật với xuất khẩu vật liệu dệt kỹ thuật đã tăng 20,1% lên 880 triệu USD.

Hoàng My Lan

https://www.innovationintextiles.com/turkeys-textile-exports-grow-8/

Vinatex: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Liên kết website
   THĂM DÒ Ý KIẾN