thiet ke web

Thời gian: 02/07/2018 - 10:29
Dự trữ bông cuối vụ của thế giới trong vụ 2018-2019 giảm 6%
(Lượt xem:202)

Theo dự đoán bông của bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho vụ 2018-2019, dự báo dự trữ bông cuối vụ toàn cầu giảm sau khi có sự gia tăng tương đối nhỏ trong vụ trước. Dự trữ bông cuối vụ của thế giới được dự đoán là 83 triệu kiện cho vụ 2018-2019, giảm gần 6% (5,2 triệu kiện) dưới mức của vụ 2017-2018 và là thấp nhất kể từ vụ 2011-2012.

Dự trữ bông toàn cầu tổng cộng đạt 110.8 triệu kiện vào lúc kết thúc vụ 2014-2015 với việc Trung Quốc giữ 60% tổng số này, do chính sách của Chính phủ đã dẫn đến dự trữ cao bất thường tại kho dự trữ quốc gia. Kết quả  Trung Quốc phải thực hiện chính sách để giảm dự trữ dư thừa dẫn đến dự trữ thế giới thấp đi.

Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế của USDA nói trong báo cáo mới nhất “Triển vọng Bông và Len” cho biết rằng “đối với vụ 2017-2018 thì dự trữ bông ở Trung Quốc được dự đoán thấp hơn 41,2 triệu kiện trong khi dự trữ bên ngoài Trung Quốc được cho là tăng 22% lên 47 triệu kiện.

Đối với vụ 2018-2019, dự trữ ở Trung Quốc được dự đoán giảm thêm xuống còn 33,1 triệu kiện – 40% tổng toàn cầu – trong khi dự trữ ngoài Trung Quốc dự báo xấp xỉ mức kỷ lục là 50 triệu kiện. Tuy nhiên, do tỷ lệ sử dụng trong nhà máy trên thế giới mà dự trữ bên ngoài Trung Quốc được cho là chỉ tăng nhẹ trong vụ 2018-2019.

Hoàng My Lan

http://www.fibre2fashion.com/news/cotton-news/world-cotton-ending-stocks-in-2018-19-to-drop-6--242928-newsdetails.htm

Vinatex: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Liên kết website
   THĂM DÒ Ý KIẾN