thiet ke web

Thời gian: 12/04/2017 - 10:58
Đảng ủy Vinatex tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và sơ kết quý I năm 2017
(Lượt xem:1167)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và chương trình công tác của Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ngày 07/4/2017 Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016, sơ kết công tác quý I năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý II/2017.

Đến dự Hội nghị có đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Thành phần tham dự về phía Tập đoàn Dệt May Việt Nam có Đ/c Trần Quang Nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đ/c Lê Tiến Trường, UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng Giám đốc; Đ/c Lê Nho Thướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam và các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng phó các Ban Đảng, cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Tập đoàn và Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở.

Tại Hội nghị Đ/c Lê Nho Thướng, Phó Bí thư Đảng ủy đã thay mặt Đảng ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Theo đó, năm 2016 là năm đặc biệt khó khăn với tình hình KTXH thế giới cũng như của Việt Nam và nằm ngoài dự báo. Một số dự án đầu tư của Tập đoàn mới đi vào hoạt động trong năm đầu tiên nên chưa có hiệu quả. Sau quá trình tái cơ cấu, một số đơn vị đến nay Tập đoàn không còn nắm giữ vốn nên khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên tại những đơn vị này. Số quần chúng được kết nạp đảng trong năm chưa đạt kế hoạch đề ra do công tác phát triển đảng tại một số chi bộ, đảng bộ chưa được quan tâm đúng mức. Có đơn vị sau thoái vốn nhà nước, lực lượng lao động biến động cũng ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn phát triển đảng.

Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tập đoàn, sự nỗ lực của Cơ quan điều hành Tập đoàn và sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị thành viên, các doanh nghiệp, Đảng bộ Tập đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016: đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống và các chế độ chính sách cho người lao động, thu nhập bình quân năm tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015, kim ngạch xuất khẩu toàn Tập đoàn tăng 4%, doanh thu tăng 3% so với năm 2015.

Về công tác xây dựng đảng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo cấp trên và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, của từng đơn vị để triển khai, tuyên truyền, tạo sự ổn định, đồng thuận cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Các mặt công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện. Hoạt động của hầu hết các tổ chức cở sở đảng đi vào ổn định, nề nếp. Toàn đảng bộ kết nạp gần 100 đảng viên mới.

Đ/c Lê Nho Thướng cũng nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2017 gồm các chỉ tiêu chủ yếu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phương hướng thực hiện, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chính trên các lĩnh vực công tác. Đ/c Lê Nho Thướng cũng đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo Ban Tổ chức Trung ương những quy định cụ thể về thủ tục chuyển giao tổ chức đảng phạm vi ngoài đảng bộ tỉnh/thành phố/khối trực thuộc Trung ương cho phù hợp để cấp ủy các địa phương tích cực hơn trong thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về sắp xếp các tổ chức đảng sau tái cơ cấu doanh nghiệp, phối hợp tốt với Đảng ủy Tập đoàn trong việc thực hiện chuyển giao các tổ chức đảng về Đảng bộ Tập đoàn.

Đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sớm hoàn chỉnh Đề án mô hình tổ chức của Đảng bộ Tập đoàn kinh tế cổ phần, giúp Đảng ủy Tập đoàn xây dựng mô hình tổ chức phù hợp, theo đúng định hướng của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

Cũng tại Hội nghị Đ/c Lê Tiến Trường, UV BCH Đảng bộ KDNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng Giám đốc đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2017, bao gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết và sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ, Ngành, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Công tác xây dựng Đảng, như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, phát triển Đảng và quản lý Đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; công tác Văn phòng cấp ủy.

Đ/c Lê Tiến Trường cũng cho biết nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2017 là phối hợp chặt chẽ với HĐQT và cơ quan điều hành trong việc lãnh đạo thực hiện kế hoạch SXKD nhằm đạt mục tiêu; Thực hiện triệt để các giải pháp cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Duy trì toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng.

Kết luận tại Hội nghị, Đ/c Trần Quang Nghị, Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu và bổ sung một số nhiệm vụ như sau:

Một là, Tập đoàn tiếp tục phối hợp với Hiệp hội DMVN để nghiên cứu, dự báo đánh giá tình hình thị trường và đề xuất với Đảng, Chính phủ và các Bộ, Ngành xem xét tháo gỡ khó khăn cho ngành DM;

Hai là, Tập đoàn sẽ kêu gọi góp vốn từ các nhà đầu tư, trong đó có cả nhà đầu tư nước ngoài để tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển;

Ba là, Đảng ủy sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng một số nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý người đại diện vốn của Tập đoàn khi vốn Nhà nước không chi phối hoặc không có vốn Nhà nước; chuyên đề về nâng cao vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp cổ phần không còn vốn Nhà nước hoặc vốn Nhà nước không chi phối; chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) để tạo nên sức mạnh tổng hợp;

Bốn là, cải tiến chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát và kiểm soát ở các Đảng bộ, Chi bộ, đơn vị thành viên. Công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát phải đảm bảo toàn diện chứ không chỉ lĩnh vực tài chính, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát và tiết kiệm nhân lực, thời gian cho đơn vị;

Năm là, đổi mới công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng để người lao động được trang bị thêm kiến thức về chính trị, xã hội, mong muốn được tham gia tổ chức đảng;

Sáu là, đổi mới công tác đánh giá cán bộ đảng viên, đánh giá người đại diện vốn để qua đó có đánh giá toàn diện về cán bộ, đảng viên;

Bảy là, cải tiến và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng bằng việc giáo dục cán bộ, đảng viên gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, phát huy tốt tính tiên phong, trau dồi phẩm chất đạo đức, tinh thần yêu nước của người đứng đầu đơn vị, từ đó lan tỏa đến toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động tại đơn vị;

Tám là, rà soát quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ quản lý của các đơn vị;

Nhiệm vụ cuối cùng rất quan trọng, đó là tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2017, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng và Nhà nước giao.

Tiếng nói của CĐCS trước thềm Đại hội Công đoàn Dệt May VN lần thứ V
Liên kết website
   


THĂM DÒ Ý KIẾN