thiet ke web

Thời gian: 24/09/2018 - 14:03
Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới
(Lượt xem:137)

Ngày 21/9/2018, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới tại TP. HCM.


Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 42 học viên là những quần chúng ưu tú từ các Đảng bộ và Chi bộ cơ sở phía Nam trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 21 đến 23/09/2018), các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở…


Lớp học nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập và xét trở thành Đảng viên chính thức.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Mai Văn Thiên – UV. BCH Đảng bộ, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức về Đảng nhằm cung cấp hành trang cần thiết cho các đảng viên mới. Đồng thời, đồng chí Mai Văn Thiên cũng đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc nội qui của lớp học, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi với giảng viên để đạt được kết quả học tập cao nhất. Các học viên sau khi kết thúc khóa học, trở về đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện học tập để nhanh chóng trở thành Đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đó ngày 14/09/2018, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam cũng đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 91 quần chúng ưu tú đến từ các Đảng bộ, chi bộ cơ sở phía Nam trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Bài và ảnh: Cẩm Hà 


Vinatex: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Liên kết website
   


THĂM DÒ Ý KIẾN