thiet ke web

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

  • KHỐI CƠ QUAN CHỨC NĂNG THAM MƯU GIÚP VIỆC

1. Ban Kiểm soát nội bộ 2. Ban Tài chính Kế toán 3. Ban Đầu tư
4. Ban Thị trường 5. Ban Quản lý nguồn nhân lực 6. Ban Thông tin và Truyền thông
7. Ban Tổng hợp - Pháp chế 8. Ban Kỹ thuật Công nghệ 9. Ban Đổi mới và Phát triển DN
10.Văn phòng Tập đoàn
11.Ban Phát triển cây nguyên liệu
 
  • KHỐI CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG

1. Tạp chí Dệt may và Thời trang Việt Nam 2. Tạp chí Mốt Việt Nam
  • KHỐI CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO

1. Trường CĐ CN DM Thời trang HN 2. Trường CĐ KTKT Vinatex Tp.HCM 3. Trường CĐ Nghề KTKT Vinatex
4. Trường CĐ Nghề Long Biên 5. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 6. Trung tâm Y tế Dệt May
7. Viện Dệt May 8. Viện Mẫu thời trang 9. Viện Nghiên cứu Bông & Phát triển NN Nha Hố
  • KHỐI ĐƠN VỊ CỔ PHẦN

1. Tổng CTy CP Phong Phú 2. Tổng CTy CP May Việt Tiến 3. Tổng CTy CP Dệt May Hà Nội
4. Tổng Cty CP Dệt May Nam Định 5. Tổng Cty CP May Nhà Bè 6. Tổng CTy CP Dệt May Hòa Thọ
7. Tổng Cty May 10 - CTCP 8. Tổng CTy Đức Giang - CTCP 9. Tổng Cty Việt Thắng - CTCP
10.Cty TNHH 1TV Dệt 8/3 11.Cty CP Nguyên phụ liệu DM Bình An 12.Cty CP Đầu tư và Phát triển Bình Thắng
13.Cty CP May Chiến Thắng 14.Cty CP May Đáp Cầu 15.Cty CP Dệt May Đông Á
16.Cty Dệt kim Đông Phương 17.Cty CP Dệt Công nghiệp Hà Nội 18.Cty CP Hợp tác LĐ và Thương mại
19.Cty CP May Hưng Yên 20.Cty TNHH 1TV TM Thời trang DM VN 21.Cty CP May Nam Định
22.Cty CP Đầu tư Phước Long 23.Cty CP Phát triển hạ tầng DM Phố Nối 24.Cty CP SX-XNK Dệt May
25.Cty TNHH May mặc XK Tân Châu 26.Cty CP TM Dệt May Tp.HCM 27.Cty CP Vinatex Đà Nẵng
28.Cty CP Đầu tư Vinatex Tân Tạo 29.Cty CP Xây dựng An Thịnh - Vinatex 30.Cty CP May Bình Minh
31.Cty CP Bông VN 32.Cty CP Chứng khoán Gia Quyền 33.Cty CP Đầu tư Phát triển Vinatex
34.Cty CP May Đồng Nai 35.Cty TNHH 1TV Dệt kim Đông Xuân 36.Cty CP Cơ khí May Gia Lâm
37.Cty CP May Hồ Gươm 38.Cty CP Dệt May Huế 39.Cty CP May Hữu Nghị
40.Cty CP Len Việt Nam 41.Cty CP Dệt lụa Nam Định 42.Cty CP SXKD Nguyên liệu DM VN
43.Cty CP Sợi Phú Bài 44.Cty CP May Phương Đông 45.Cty CP Tài chính Dệt May
46.Cty CP Tư vấn XD và Dịch vụ đầu tư 47.Cty CP BĐS Dệt May VN 48.Cty CP Hợp tác kinh doanh Vinatex OJ
49.Cty CP Dệt Vĩnh Phú 50.Cty CP Nhuộm và Hoàn tất vải Vinatex 51.Trung tâm xử lý nước thải KCN DM Phố Nối
  • KHỐI ĐƠN VỊ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

1. Cty CP May Bình Định 2.Cty CP 1-5 Hưng Yên 3. CTy CP Du lịch Dệt May
4. Cty CP Dệt Đông Nam 5. Cty CP May Hòa Bình 6. CTy CP May và Dịch vụ Hưng Long
7. Cty CP May 9 8. CTy CP Dệt May Nha Trang 9. Cty CP May Thăng Long
10.Cty CP May Phương Nam 11.Cty CP May Sơn Việt 12.Cty CP May Tây Đô
13.Cty CP Tiên Hưng 14.Cty CP Sợi Trà Lý 15.Cty CP May Việt Thịnh
16.Cty CP Cơ khí Thủ Đức 17.Cty CP Đầu tư và Thương mại TNG 18.Cty CP May Đông Mỹ
19.Cty CP Đồng Tiến 20.Cty CP May Hải Nam 21.Cty CP Dệt May Hoàng Thị Loan
22.Cty CP Len Hà Đông 23.Cty CP May Xuất khẩu Ninh Bình 24.Cty CP Phụ liệu May Nha Trang
25.Cty CP Đầu tư Dệt Phước Thịnh 26.Cty CP May Sông Tiền 27.Cty CP Tex-Giang
28.Cty CP May Tiền Tiến 29.Cty CP Thành Châu 30.Cty CP Dệt May Thắng Lợi
31.Cty CP Việt Hưng 32.Cty CP Đầu tư và Phát triển Thiên Nam 33.Cty CP Liên doanh giao nhận vận tải Trimax
34.Cty CP May Nam An 35.Cty CP Chỉ may Phong Việt 36.Cty TNHH Trương Đô Thành
37.Cty TNHH TM Dịch vụ và Sản xuất Tân Châu 38.Cty TNHH May Nhật Tân 39.Cty TNHH Dệt Thái Tuấn
40.Tổng Cty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh