thiet ke web

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (VINATEX)

  • KHỐI CƠ QUAN CHỨC NĂNG THAM MƯU GIÚP VIỆC

1. Ban Kiểm soát nội bộ 2. Ban Tài chính Kế toán 3. Ban Đầu tư
4. Ban Quản lý nguồn nhân lực 5. Ban Tổng hợp - Pháp chế 6. Ban Quan hệ cổ đông & TTTT
7. Ban Kỹ thuật Công nghệ 8. Ban Quản lý nguồn vốn 9. Ban Phát triển cây nguyên liệu
10.Văn phòng Tập đoàn

 
  • KHỐI CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG

1. Tạp chí Dệt may và Thời trang Việt Nam 2. Tạp chí Mốt Việt Nam
  • KHỐI CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO

1. Trường Đại học CN DM Thời trang HN 2. Trường CĐ KTKT Vinatex Tp.HCM 3. Trường CĐ Nghề KTKT Vinatex
4. Trường CĐ Nghề Long Biên 5. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 6. Trung tâm Y tế Dệt May
7. Viện Dệt May 8. Viện Mẫu thời trang 9. Viện Nghiên cứu Bông & Phát triển NN Nha Hố
  • KHỐI ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC

1. Chi nhánh Vinatex tại Tp.HCM 2. Chi nhánh Vinatex - Xí nghiệp May Quảng Ngãi 3. Chi nhánh Vinatex - TT XLNT KCN DM Phố Nối
4. Chi nhánh Vinatex - Nhà máy Sợi Phú Hưng 5. Chi nhánh Vinatex - Xí nghiệp May Kiên Giang  
  • KHỐI CÔNG TY TNHH MTV

1. Cty TNHH MTV Dệt 8/3 2. Cty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân 3. Cty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương
  • KHỐI DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN (>51% VỐN)

1. Tổng Cty CP Phong Phú 2. Tổng Cty CP Dệt May Hà Nội 3. Tổng Cty CP Dệt May Nam Định
4. Tổng Cty CP Dệt May Hòa Thọ 5. Cty CP Dệt May Huế 6. Cty CP Sợi Phú Bài
7. Cty CP SN XNK Dệt May Việt Nam 8. Cty CP Len Việt Nam 9. Cty CP Bông Việt Nam
10.Cty CP Phát triển hạ tầng Dệt May Phố Nối 11.Cty CP Đầu tư Phát triển Vinatex  
  • KHỐI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT (<51% VỐN)

1. Tổng Cty CP May Việt Tiến 2. Tổng Cty May 10 - CTCP 3. Tổng Cty May Nhà Bè - CTCP
4. Tổng Cty Việt Thắng - CTCP 5. Tổng Cty Đức Giang - CTCP 6. Tổng Cty May Hưng Yên - CTCP
7. Cty CP May Nam Định 8. Cty CP Vinatex Đà Nẵng 9. Cty CP May Hữu Nghị
10.Cty CP Vinatex Hồng Lĩnh 11.Cty CP - Tổng Cty May Đồng Nai 12.Cty CP May Phương Đông
13.Cty CP May Bình Minh 14.Cty CP May Đáp Cầu 15.Cty TNHH may mặc xuất khẩu Tân Châu
16.Cty CP May Chiến Thắng 17.Cty CP Dệt lụa Nam Định 18.Cty CP Dệt Vĩnh Phú
19.Cty TNHH SXKD Nguyên liệu Dệt May VN 20.Cty CP Đầu tư và Phát triển Bình Thắng 21.Cty CP Đầu tư Vinatex Tân Tạo
22.Cty CP Đầu tư Xây dựng Vinatex 23.Cty CP Đầu tư Phước Long 24.Cty CP TCE Vinadenim
25.Cty Hợp tác kinh doanh Vinatex OJ 26.Cty CP Tư vấn xây dựng và Dịch vụ đầu tư 27.Cty CP Phát triển hạ tầng và SXKD DM VN
28.Cty CP Đầu tư phát triển Phong Phú 29.Cty CP Đồng Tiến 30.Cty CP May Việt Thịnh
31.Cty CP Dệt May Nha Trang 32.Cty CP Dệt May Sài Gòn 33.Cty CP Dệt May Thắng Lợi
34.Cty CP Dệt Đông Nam 35.Cty CP May Việt Hưng 36.Cty CP May Hòa Bình
37.Cty CP May Phương Nam 38.Cty CP May Sông Tiền 39.Cty CP May Thăng Long
40.Cty CP May Tiền Tiến 41.Cty CP Cơ khí Thủ Đức 42.Cty CP May 9
43.Cty CP May Quốc tế Thắng Lợi 44.Cty CP Thành Châu 45.Cty CP May Tây Đô
46.Cty CP Tex-Giang 47.Cty CP Phụ liệu May Nha Trang 48.Cty CP Len Hà Đông
49.Cty TNHH Sản xuất TM-DV Đoàn kết 50.Cty CP Dệt Công nghiệp Hà Nội  
  • KHỐI ĐƠN VỊ CẤP 2

1. Cty CP Nguyên phụ liệu dệt may Bình An 2. Cty CP Dệt May Hoàng Thị Loan 3. Cty CP May và Dịch vụ Hưng Long
4. Cty CP May Đông Mỹ Hanosimex 5. Cty CP May Xuất khẩu Ninh Bình 6. Cty CP May Hải Nam
7. Cty CP Tiên Hưng 8. Cty CP Sợi Phú Nam 9. Cty CP Dệt Sơn Trà
10.Cty CP Quốc tế Phong Phú 11.Cty CP Vinatex Quốc tế